top of page

Vi har tillatelse til eiendomsmegling i Norge

Vi hjelper deg med overdragelse av bolig, enten det er i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisse eller du har funnet en kjøper av boligen selv

Pris

Pris for oppgjør/overdragelse

 

Pris våre tjenester kr. 19.000,- + mva.

 

Direkte kostnader kommer i tillegg og avtales i nærmere i oppdragsavtale for hvert enkelt oppdrag

Tinglyste utleggsforretninger

Det er større risiko og mer tidkrevende å foreta oppgjør med tinglyste utleggsforretninger. Det påløper derfor en ekstra oppgjørskostnad i saker med tinglyste utleggsforretninger, som påløper seg til pt. kr. 1.200,- + mva.  pr. tinglyst utleggsforretning.

 

Tinglysing av pantedokument med urådighet er pt. kr. 525,- og betales til Statens Kartverk. Utlegg som påløper for innhenting av informasjon fra kommuner og andre utlegg som er nødvendige for gjennomføring av oppgjøret vil bli belastet selger.

Vi forbeholder seg retten til å belaste selger i tilfeller sikkerhetsstillelsen må økes. Vi har rett til høyere pris fra selger ved ekstra forsikring som følge av høy kjøpesum.

Vi trekker ovennevnte kostnader av selgers tilgodehavende i oppgjøret.

Gebyrer/priser relatert til eksterne parter (banker, tingretter, borettslag etc) endres med umiddelbar virkning og uten forvarsel til partene.

Oppdraget trekkes

I tilfeller der oppdraget trekkes og vi har mottatt oppgjørsmappe vil oppdragsgiver bli fakturert for halv oppgjørskostnad.

Hva vi gjør

Disse oppgavene vil i hovedsak være:

 • -  Gjennomføring av det økonomiske oppgjøret mellom partene i eiendomshandelen

 • -  Gjennomføring av de tinglysingsakter som springer ut av handelen, herunder sikre

  rettsvern for tredjemann, vanligvis kjøpers bank.

 • -  Etter nærmere avtale kan WO bistå med å lage forslag til kjøpekontrakt og andre

dokumenter som er nødvendig for å gjennomføre oppgjøret. Den nærmere gjennomføring av oppgjøret vil vanligvis omfatte følgende:

 • -  Kontroll av kjøpekontrakter/dokumenter (oppgjørsmappen)

 • -  Inneståelse og transporterklæring

 • -  Overføring av provisjon til WO’s driftskonto

 • -  Pro&contra mellom kjøper/selger etter skjema

 • -  Renteberegning for kjøper/selger

 • -  Oppgjør til utbygger / utbyggers byggelån

 • -  Utarbeidelse og utsendelse av oppgjørsoppstillinger til kjøper og selger

 • -  Tinglysning og notering pant

 • -  Utsendelse av tinglyste dokumenter

bottom of page