top of page

Våre tjenester

Robert Myhre

Advokat

Myhre var seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, med ansvar for utarbeidelse av forskrift om offentlige anskaffelser (2001) og opprettelse av KOFA. Etter dette var han sekretariatsleder i KOFA. Siden 2005 har han drevet som privatpraktiserende advokat. 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page